جاکارتی تبلیغاتی

جاکارتی تبلیغاتی داتیس

جا کارتی دور دوخت

تهیه شده از چرم مصنوعی درجه یک

با قابلیت چاپ سیلک ,لیزر و داغکوب

جاکارتی تبلیغاتی داتیس

جاکارتی و بیمه نامه فروهر

جلد مدارک سه لت دارای رنگبندی

با قابلیت چاپ سیلک ,لیزر و داغکوب

جاکارتی تبلیغاتی داتیس

جاکارتی و بیمه نامه

با چرم مصنوعی درجه یک

با قابلیت چاپ سیلک ,لیزر و داغکوب

جا کارتی تبلیغاتی هدایای تبلیغاتی داتیس

چرم طبیعی/مصنوعی

تنوع رنگ : مشکی / قهوه ای / عسلی

دوردوخت

دوقلوی تاشو دکمه دار

جاکارتی تبلیغاتی داتیس

جا کارتی دکمه دار

با دو جنس چرم طبیعی / مصنوعی

با قابلیت چاپ سیلک ,لیزر و داغکوب

دارای 5 طلق جای کارت

جاکارتی تبلیغاتی داتیس

جا کارتی دور دوخت

با قابلیت چاپ سیلک ,لیزر و داغکوب

جا کارتی تبلیغاتی هدایای تبلیغاتی داتیس

جا کارتی دو دکمه

با 6 طلق جای کارت

جنس چرم طبیعی / مصنوعی

با قابلیت چاپ لیزر و داغکوب