ساعت دیواری

ساعت دیواری تبلیغاتی

کد : 114
قیمت : 13900 تومان
قاب داخل سفید (قاب اصلی رنگی، قاب داخلی سفید)
سایز: 60*327*327  mm
ابعاد چاپ:  250 mm

ساعت دیواری تبلیغاتی

کد : 113
قیمت : 13900
قاب دو رنگ(قاب اصلی سفید،قاب داخلی رنگی)
سایز: 60*327*327 mm
ابعاد چاپ: 250 mm

ساعت دیواری تبلیغاتی

کد : 112
قیمت : 13500 تومان
با چاپ شیشه ( ترکیب چاپ بر روی شیشه و طرح روی صفحه ساعت)
سایز: 60*327*327 mm
ابعاد چاپ: 277*277 mm

ساعت دیواری تبلیغاتی

کد : 111
قیمت : 15800 تومان
ساعت با اعداد برجسته
سایز: 365mm
ابعاد چاپ: 217mm

ساعت دیواری تبلیغاتی

کد : 118
قیمت : 13500 تومان
با چاپ شیشه ( چاپ اعداد بر روی شیشه و طرح روی صفحه ساعت)
سایز: 60*327*327  mm
ابعاد چاپ: 277*277  mm

ساعت دیواری تبلیغاتی

کد : 117
قیمت : 35000
ساعت دیواری چوبی با قاب داخلی از جنس کروم
سایز:  340 mm
ابعاد چاپ: 265 mm

ساعت دیواری تبلیغاتی

کد : 116
قیمت : 11300 تومان
سایز: 60*327*327 mm
ابعاد چاپ:       250 mm

ساعت دیواری تبلیغاتی

کد : 115
قیمت : 22000 تومان
مدل کروم
سایز:  298 mm
ابعاد چاپ:  265 mm

ساعت دیواری تبلیغاتی

کد : 122
قیمت : 25900 تومان
سایز : 320*310 mm
ابعاد چاپ : 292*285
نوع بسته بندی : جعبه کرافت
ابعاد جعبه : 60*320*340 mm
تعداد در کارتن : 10عدد
ابعاد کارتن : 330*350*660

ساعت دیواری تبلیغاتی

کد : 121
قیمت : 25900
سایز : 305mm
ابعاد چاپ : 278mm
نوع بسته بندی : جعبه کرافت
ابعاد جعبه : 50*315*320 mm
تعداد در کارتن : 10 عدد
ابعاد کارتن : 540*335*335 mm

ساعت دیواری تبلیغاتی

کد : 120
قیمت : 15800 تومان
با اعداد برجسته
سایز :     365 mm
ابعاد چاپ:  217 mm

ساعت دیواری تبلیغاتی

کد : 119
قیمت : 13500 تومان
با چاپ شیشه (ترکیب اعداد بر روی شیشه و طرح روی صفحه ساعت)
سایز:  60*327*327 mm
ابعاد: 277*277 mm

ساعت دیواری تبلیغاتی

کد : 126
قیمت : 14200 تومان
ساعت دیواری مدل الگانس با قاب دو رنگ
سایز: 365mm
ابعاد چاپ: 290mm

ساعت دیواری تبلیغاتی

کد : 125
قیمت : 25000
به همراه روزشمار و تاریخ
سایز : 305mm
ابعاد چاپ : 278mm
نوع بسته بندی : جعبه کرافت
ابعاد جعبه : 50*315*320
تعداد در کارتن : 10 عدد
ابعاد کارتن : 335*335*540 mm

ساعت دیواری تبلیغاتی

کد : 124
قیمت : 14500 تومان
سایز : 280mm
ابعاد چاپ : 225mm
نوع بسته بندی : جعبه کرافت
ابعاد جعبه : 53*280*285 mm
تعداد در کارتن :  10عدد
ابعاد کارتن : 490*300*350 mm

ساعت دیواری تبلیغاتی

کد : 123
قیمت : 21700 تومان
سایز : 305mm
ابعاد چاپ : 278mm
نوع بسته بند ی : جعبه کرافت
ابعاد جعبه : 50*315*320 mm
تعداد در کارتن : 10 عدد
ابعاد کارتن : 335*335*540 mm

هزینه چاپ ساعت دیواری

1 – هزینه چاپ دیجیتال برای ساعت های دیواری در سایز A4 هر عدد 7500 ریال و سایز A3 هر عدد 8000 ریال می باشد و به آن هزینه 150/000 ریال بابت تیغه صفحه اضافه خواهد شد.

2- در صورتی که چاپ دیجیتال تمپلات باشد، در سایز A4 هر عدد 9000 ریال و سایز A3 هر عدد 10000ریال می باشد و به آن هزینه 150/000 ریال بابت تیغه صفحه اضافه خواهد شد.

3- برای اطلاع از هزینه چاپ سیلک بر روی ساعت تماس بگیرید.