فلش مموری تبلیغاتی

فلش مموری چرمی تبلیغاتی

فلش مموری تبلیغاتی

قابلیت چاپ و حک لیزر مشخصات کسب و کار

دارای حافظه 4 و 8 و 16 و 32 گیگابایتی

با یک سال گارانتی

فلش مموری کارتی تبلیغاتی

فلش مموری تبلیغاتی

قابلیت چاپ و حک لیزر مشخصات کسب و کار

دارای حافظه 4 و 8 و 16 و 32 گیگابایتی

با یک سال گارانتی

فلش مموزی چرمی هدایای تبلیغاتی داتیس

فلش چرمی

در حجم های 4 و 8 و 16 و 32 گیگابایت

قابلیت چاپ و حک لیزر مشخصات کسب و کار

با گارانتی یک ساله

فلش مموری تبلیغاتی هدایای تبلیغاتی داتیس

فلش Silver برند HP

مدل : FM06

با تکنولوژی USB3

دارای ظرفیت  4 و 8 و 16 و 32 گیگابایتی

قابلیت حک لیزر مشخصات کسب و کار

با یک سال گارانتی

فلش مموری تبلیغاتی هدایای تبلیغاتی داتیس

فلش Silver برند HP

مدل : FM05

با تکنولوژی USB3

دارای ظرفیت  4 و 8 و 16 و 32 گیگابایتی

قابلیت حک لیزر مشخصات کسب و کار

با یک سال گارانتی

فلش مموری تبلیغاتی هدایای تبلیغاتی داتیس

فلش Gold برند HP

مدل : FM04

دارای ظرفیت  4 و 8 و 16 و 32 گیگابایتی

قابلیت چاپ و حک لیزر مشخصات کسب و کار

با گارانتی یک ساله

فلش مموری تبلیغاتی هدایای تبلیغاتی داتیس

فلش Silver برند HP

مدل : FM08

دارای ظرفیت  4 و 8 و 16 و 32 گیگابایتی

قابلیت حک لیزر مشخصات کسب و کار

با یک سال گارانتی

فلش مموری تبلیغاتی هدایای تبلیغاتی داتیس

فلش Silver برند HP

مدل : FM07

با تکنولوژی USB3

دارای ظرفیت  4 و 8 و 16 و 32 گیگابایتی

قابلیت حک لیزر مشخصات کسب و کار

با یک سال گارانتی