لیوان سرامیکی

لیوان سرامیکی تبلیغاتی داتیس

لیوان سرامیکی

بدنه تمام سفید

همراه با چاپ 6 رنگ

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد

لیوان سرامیکی تبلیغاتی داتیس

لیوان سرامیکی

بدنه تمام سفید

به همراه قاشق

قابلیت چاپ 6 رنگ

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد

لیوان سرامیکی تبلیغاتی داتیس

لیوان سرامیکی

بدنه تمام سفید

دسته به رنگ های مختلف

همراه با چاپ 6 رنگ

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد

لیوان سرامیکی تبلیغاتی داتیس 6

لیوان سرامیکی

بدنه تمام مشکی

رنگ داخل لیوان متغییر

قابلیت چاپ 6 رنگ

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد

لیوان سرامیکی تبلیغاتی داتیس

لیوان سرامیکی

بدنه تمام مشکی

قابلیت چاپ 6 رنگ

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد

لیوان سرامیکی تبلیغاتی داتیس

لیوان سرامیکی

بدنه به رنگ های مختلف

همراه با چاپ 6 رنگ

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد

لیوان سرامیکی تبلیغاتی داتیس

لیوان سرامیکی

بدنه تمام مشکی

قابلیت چاپ 6 رنگ

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد

لیوان سرامیکی تبلیغاتی داتیس

لیوان سرامیکی

بدنه تمام مشکی

قابلیت چاپ 6 رنگ

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد

لیوان سرامیکی تبلیغاتی داتیس

لیوان سرامیکی

بدنه تمام مشکی

رنگ داخل لیوان متغییر

قابلیت چاپ 6 رنگ

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد

لیوان سرامیکی تبلیغاتی داتیس

لیوان سرامیکی

مخصوص کودک

قابلیت چاپ طرح های مختلف

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد

لیوان سرامیکی تبلیغاتی داتیس

لیوان سرامیکی

مخصوص کودک

قابلیت چاپ طرح های مختلف

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد

لیوان سرامیکی تبلیغاتی داتیس 10

لیوان سرامیکی

بدنه تمام مشکی

قابلیت چاپ 6 رنگ

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد

دیگر محصولات