لیوان یخی(مات)

لیوان یخی لیوان مات هدایای تبلیغاتی داتیس

لیوان یخی (مات)

جنس محصول شیشه ای

با قابلیت چاپ دور تا دور محصول

دارای بسته بندی تک عددی در جعبه

چاپ کوره ای

لیوان یخی لیوان مات هدایای تبلیغاتی داتیس

لیوان یخی (مات)

جنس محصول شیشه ای

با قابلیت چاپ دور تا دور محصول

دارای بسته بندی تک عددی در جعبه

چاپ کوره ای

لیوان یخی لیوان مات هدایای تبلیغاتی داتیس

لیوان یخی (مات)

جنس محصول شیشه ای

با قابلیت چاپ دور تا دور محصول

دارای بسته بندی تک عددی در جعبه

چاپ کوره ای

دیگر محصولات